en-USda-DK


Samling af Danmarks historiske flyfotos


FlyFotos.dk udbyder mere end 1.000 unikke historiske flyfoto serier, svarende til mere end 250.000 individuelle billeder. Det store billedekatalog er af Danmarks dækkende karakter.
Få adgang til et historisk datagrundlag


FlyFotos.dk tilbyder virksomheder og private, med behov for et historisk datagrundlag, en række adgange der akkommoderer og tilgodeser individuelle behov. Med et enormt arkiv dannes rammerne for et utal af anvendelser.


Stort datakatalog startende fra 1940’erne


Billedekataloget har dækning af Danmark op gennem tiden, startende fra 1940’erne og løbende frem til årtusindskiftet. Kataloget udgøres af mere end 1.000 unikke historiske flyfoto serier, svarende til mere end 250.000 individuelle billeder.


Samarbejde skaber en unik adgang


FlyFotos.dk er et samarbejde mellem I·GIS og JO Informatik. I fællesskab dannes en samlet adgang til et unikt historisk datagrundlag, som ikke findes til sammenligning andre steder.

 • Historisk data
 • Skovudvikling
 • Naturgenopretning
 • Arkæologi
 • Forurening
 • Dræn
 • Søgsmål
 • Naturbeskyttelse
 • Landskabsudvikling
 • Lossepladser
 • Planlægning
 • Kystudvikling
 • Byudvikling
 • Hævd
 • Landbrugsudvikling
 • Forskning

Få hurtig og let adgang til WebGIS eller WMS

Vi tilbyder to mulige produkter. En kortløsning i form af en WebGIS, og en kortservice i form af en WMS. Vi kan skræddersy en løsning specielt til dine behov.

Kom igang

Samling af Danmarks historiske flyfotos

FlyFotos.dk udbyder mere end 1.000 unikke historiske flyfotoserier, svarende til mere end 250.000 individuelle billeder. Det store billedekatalog er af Danmarks dækkende karakter.

Kontakt

+45 87 31 00 80

usunligt

Sociale medier

usunligt

usunligt


©2020 FlyFotos

FlyFotosDK er et samarbejde mellem I-GIS og JO Informatik.