en-USda-DK

Om FlyFotos.dk

FlyFotos.dk er blevet til i et samarbejde mellem I•GIS A/S og JO Informatik i 2020, da virksomhederne i fællesskabet så et dansk behov for en samlet og moderne flyfotoløsning. Med mange udfordringer for kunder, i brugen af de hidtil forskellige kortservices, med et stort, og til tider nærmest uoverskueligt indhold, var en samlet løsning det eneste rigtige. Med et også eksisterende behov for modernisering af de daværende kortservices kunne den store opgave løftes i samarbejdet, og rammerne for den mest optimale brug af de gamle historiske flyfotos kunne skabes. Samlingen har først og fremmest givet en bedre geografisk dækning af det danske land, men har også dannet grundlag for en ny og moderniseret løsning, hvor grupperinger og sorteringer på helt nye niveauer er gjort mulige. De mange serier og billeder udstilles derved for første gang i en mere brugervenlig løsning, hvor ny og moderne funktionalitet er blevet tilgængelig.

Arkivets serier findes i forskellige skala og udbredelse. Blandt de mange serier findes et stort antal mindre serier som giver et unikt og detaljeret indblik i lokalområdet op gennem tiden. Hertil findes også et stort antal af serier med større skala, bl.a. fra de gamle amter, som skaber mere regionale indtryk fra tiderne. Desuden findes de to store serier LW_1944 og IA_1945, som giver et mere landsdækkende perspektiv af Danmark ved slutningen af anden verdenskrig. Samlet set udgøre den store mængde serier et unikt datagrundlag, som åbner for et utal af anvendelsesmuligheder. Se mere om disse herunder.

FlyFotos.dk har i forbindelse med lanceringen udarbejdet forskellige landsdækkende serier, fra de forskellige årtier. Ved at samle og flette de mange serier har det været muligt at skabe mere eller mindre komplette datasæt fra den sidste halvdel 1900-tallets årtier i Danmark. De mange mindre serier fra samme årti er herved blevet til én stor landsdækkende serie. Derved er det skabt nye muligheder for brugeren, som kan se billeder fra hele landet i et givent årti ved blot at indhente en enkelt serie fra servicen. Årtierne vil kunne opleves at være af varierende skala, som naturligt bunder i forskellige beslutningsprocesser hos datidens kommuner og amter.

De mange serier findes i forskellige tilpasningsgrader. Gennem tiden er de mange billeder blevet optaget fra diverse overflyvninger af Danmark. Billederne blev, før den digitale æra rigtigt blev skudt igang, lagret i form af film eller papirsfotografier. Ved indgangen til merbrug af digitale værktøjer, skulle de gamle flyfotos naturligt også digitaliseres. Digitaliseringsprocessen munder ud i et økonomisk valg om tilpasning. Tilpasningen svarer konkret til hvor godt det gamle flyfoto er refereret til aktuelle kortdata, og hvor præcist det derved kommer til blive oprettet til digitalt brug. Langt de fleste flyfotos findes ved 1.ordens oprettelse, mens enkelte serier findes i en 2. ordens oprettelse. En 2. ordens oprettelse øger præcisionen og derved tilpasningsgraden, som danner grundlag for bedre og mere nøjagtig brug af luftfoto for brugeren. Det vil kunne opleves at serier oprettet ved 2. orden generelt har mindre tilpasningsfejl end serier oprettet ved 1. orden.

Hele arkivet og den moderne løsning stilles til rådighed til fri afbenyttelse, i hvad der svarer til et rimeligt omfang, til brug for uddannelse eller internt hos de danske kommuner.

Kontakt

Du er meget velkommen til at skrive til os via nedenstående mail:

info@flyfotos.dk

Kort om I•GIS

I•GIS er en innovativ IT-virksomhed, der leverer services og software til både private og offentlige kunder. Virksomheden er højt specialiseret indenfor GIS, IT og geoscience, såvel som en erfaren partner indenfor R&D og produktudvikling. Holdet er stærkt og tværfagligt, med en alsidighed, som skaber forståelse for de teknologiske detaljer, og den virkelighed kunderne arbejder i. Der deltages i forsknings- og udviklingsprojekter og bygges bro mellem forskningsverdenen og praktikerne.

Mere om I•GIS

Kort om JO-informatik

JO-Informatik er en mindre innovativ softwarevirksomhed, der designer og udvikler it-løsninger til kommuner, regioner, ministerier, styrelser og private virksomheder. Kerneområderne ligger indenfor udvikling af software til digital forvaltning, digitale arkiver, integrationer, selvbetjening, korttjenester, historiske flyfoto, kvalitetskontrol, dokumentkonvertering og OCR-behandling. Derudover haves stor kendskab til offentlige grunddata, og der arbejdes meget med GIS og geodata.

Mere om JO-informatik

Facts om løsningen

 • FlyFotos.dk indholder mere end 1000 luftfoto serier og 250.000 billeder.

 • Serier findes i forskellige skala, udbredelse og tilpasningsgrader.

 • Langt de fleste fotos findes ved 1.orden, men enkelte findes i en 2. ordens oprettelse, som øger præcisionen.

 • Vi hoster de digitaliserede flyfotos og fremstiller georefererede mosaikker, som kan leveres som en Web Map Service (WMS).

 • Med de store mængder af flyfoto, der er blevet scannet i den sidste tid, er FlyFotos.dk, i modsætning til at fremstille orthofotos, der er meget kostbart, en realistisk løsning på at gøre disse billeder tilgængelige.

 • De store mængder fotos hostes på egne servere. Vores løsninger leverer hver dag fotos fra hele Danmark til kunder i hele landet.

 • Systemet er fleksibelt, og billeder kan tilføjes eller udskiftes. FlyFotos.dk er fuldt ud skalerbart og der er ingen øvre eller nedre grænse for antallet af billeder der kan håndteres.

 • FlyFotos.dk er blevet til i et samarbejde mellem I•GIS A/S og JO Informatik i foråret 2020.

Flyfoto historisk

 • Geodætisk Institut startede allerede i 1921 de første fotograferinger af Danmark, men nåede kun 40% af området.

 • Standardformatet for flyfotos er 23 cm×23 cm, og linsens brændvidde er ofte 15 cm (vidvinkel).

 • Det tyske luftvåben havde et tæt samarbejde med det private luftfotofirma Hansa (indgik senere i LuftHansa), og der blev produceret millioner af luftfotografier før og under 2 verdenskrig, over de besatte områder.

 • De allierede styrker tog mere end 5.000 billeder fra luften, og de mange fotografier dækker dermed godt 98 procent af Danmark.

 • De allierede styrker brugte også luftfoto til at bestemme vanddybden ved Normandiet før landgangen under anden verdenskrig.

 • Det Kgl. Biblioteks luftfotosamling har i dag 5,2 millioner enheder. Samlingen, der både rummer negativer og positiver, består primært af klassiske skråfoto af gårde og huse fra perioden 1936-1992.

Få hurtig og let adgang til WebGIS eller WMS

Vi tilbyder to mulige produkter. En kortløsning i form af en WebGIS, og en kortservice i form af en WMS. Vi kan skræddersy en løsning specielt til dine behov.

Kom igang

Samling af Danmarks historiske flyfotos

FlyFotos.dk udbyder mere end 1.000 unikke historiske flyfotoserier, svarende til mere end 250.000 individuelle billeder. Det store billedekatalog er af Danmarks dækkende karakter.

Kontakt

+45 87 31 00 80

usunligt

Sociale medier

usunligt

usunligt


©2020 FlyFotos

FlyFotosDK er et samarbejde mellem I-GIS og JO Informatik.