en-USda-DK

Om FlyFotos.dk

FlyFotos.dk er blevet til i et samarbejde mellem I•GIS A/S og JO Informatik i 2020, da virksomhederne i fællesskabet ser dansk behov for en samlet og moderne samlet flyfotoløsning. Samlingen har først og fremmest givet en bedre geografisk dækning af det danske landområde, men har også dannet grundlag for en ny og moderniseret løsning, hvor grupperinger og sorteringer på helt nye niveauer er gjort mulige. De mange serier og billeder udstilles derved for første gang i en mere brugervenlig løsning.

Arkivets serier findes i forskellige skala og udbredelse. Blandt de mange serier findes et stort antal mindre serier som qua deres lave optagelseshøjde giver et unikt og detaljeret indblik op gennem tiden. Hertil findes også et stort antal af serier med større skala, bl.a. fra de gamle amter, som har en mere omfattende dækning men færre detaljer. Desuden findes de to store serier LW_1944 og IA_1945, som giver et overblik over Danmark under og ved slutningen af anden verdenskrig.

De mange serier findes i forskellige tilpasningsgrader. Gennem tiden er de mange billeder blevet optaget fra diverse overflyvninger af Danmark. Billederne blev, før den digitale æra rigtigt blev skudt igang, lagret i form af film eller papirfotografier. I forbindelse med kommunalreformen, blev mange af de gamle flyfotoserier digitaliseret. Digitaliseringsprocessen indebærer en tilpasning af de gamle flyfotos. Det sker via tilpasningspunkter mellem billedet og et referencebillede, normalt et orthofoto. Langt de fleste flyfotos har 1.ordens opretning, mens enkelte serier har en 2. ordens opretning. En 2. ordens opretning øger præcisionen og derved tilpasningsgraden, som danner grundlag for bedre og mere nøjagtig brug af luftfoto for brugeren. Det vil kunne opleves at serier oprettet ved 2. orden generelt har mindre tilpasningsfejl end serier oprettet ved 1. orden.

FlyFotos.dk var ikke kommet i stand uden den store indsats som kommuner, regioner og kortfællesskaber har lagt i at få optaget, bevaret og digitaliseret de mange historiske luftfotos.

Hele arkivet stilles til rådighed, i hvad der svarer til et rimeligt omfang, til brug for uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os enten via mail, telefon eller den kontaktboks du finder i bunden af siden

Kort om I•GIS

I•GIS er en innovativ IT-virksomhed, der leverer services og software til både private og offentlige kunder. Virksomheden er højt specialiseret indenfor GIS, IT og geoscience, såvel som en erfaren partner indenfor R&D og produktudvikling. Holdet er stærkt og tværfagligt, med en alsidighed, som skaber forståelse for de teknologiske detaljer, og den virkelighed kunderne arbejder i. Der deltages i forsknings- og udviklingsprojekter og bygges bro mellem forskningsverdenen og praktikerne.

Mere om I•GIS


Kort om JO-informatik

JO-Informatik er en mindre innovativ softwarevirksomhed, der designer og udvikler it-løsninger til kommuner, regioner, ministerier, styrelser og private virksomheder. Kerneområderne ligger indenfor udvikling af software til digital forvaltning, digitale arkiver, integrationer, selvbetjening, korttjenester, historiske flyfoto, kvalitetskontrol, dokumentkonvertering og OCR-behandling. Derudover haves stor kendskab til offentlige grunddata, og der arbejdes meget med GIS og geodata.

Mere om JO-informatik

Facts om løsningen

 • FlyFotos.dk indholder mere end 1.200 luftfoto serier og over 500.000 billeder.

 • Serier findes i forskellige skala, udbredelse og tilpasningsgrader.

 • Langt de fleste fotos findes ved 1.orden, men enkelte findes i en 2. ordens oprettelse, som øger præcisionen.

 • Vi hoster de digitaliserede flyfotos og fremstiller georefererede mosaikker, som kan leveres som en Web Map Service (WMS).

 • I modsætning til den kostbare fremstilling af orthofotos, tilbyder FlyFotos.dk en platform, som gør den store mængde af scannet flyfoto tilgængelige.

 • De store mængder fotos hostes på egne servere. Vores løsninger leverer hver dag fotos fra hele Danmark til kunder i hele Danmark.

 • Systemet er fleksibelt, og billeder kan tilføjes eller udskiftes. FlyFotos.dk er fuldt ud skalerbart og der er ingen øvre eller nedre grænse for antallet af billeder der kan håndteres.

 • FlyFotos.dk er blevet til i et samarbejde mellem I•GIS A/S og JO Informatik i foråret 2020.

 • FlyFotos.dk indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, til at vise eksempler på vores løsning. Læs mere om Kortforsyningen og deres vilkår for brug af data.

Flyfoto historisk

 • Geodætisk Institut startede allerede i 1921 de første fotograferinger af Danmark, men nåede kun 40% af området.

 • Standardformatet for flyfotos er 23 cm×23 cm, og linsens brændvidde er ofte 15 cm (vidvinkel).

 • Det tyske luftvåben havde et tæt samarbejde med det private luftfotofirma Hansa (indgik senere i LuftHansa), og der blev produceret millioner af luftfotografier før og under 2 verdenskrig, over de besatte områder.

 • De allierede styrker tog mere end 5.000 billeder fra luften, og de mange fotografier dækker dermed godt 98 procent af Danmark.

 • De allierede styrker brugte også luftfoto til at bestemme vanddybden ved Normandiet før landgangen under anden verdenskrig.

 • Det Kgl. Biblioteks luftfotosamling har i dag 5,2 millioner enheder. Samlingen, der både rummer negativer og positiver, består primært af klassiske skråfoto af gårde og huse fra perioden 1936-1992.

Få hurtig og let adgang til WebGIS eller WMS

Vi tilbyder to mulige produkter. En kortløsning i form af en WebGIS, og en kortservice i form af en WMS. Vi kan skræddersy en løsning specielt til dine behov.

Kom igang

Samling af Danmarks historiske flyfotos

FlyFotos.dk udbyder mere end 1.200 unikke historiske flyfotoserier, svarende til mere end 500.000 individuelle billeder. Det store billedekatalog er af Danmarks dækkende karakter.

Kontakt

+45 87 31 00 80

usunligt


©2020 FlyFotos

FlyFotos.dk er et samarbejde mellem I-GIS og JO Informatik. Et samarbejde mellem I-GIS og JO Informatik.