Mere om WebGIS-løsningen

FlyFotos.dk tilbyder en WebGIS-løsning som giver brugeren adgang til de ønskede billedserier via en webbrowser. Denne løsning kan bruges alle steder med internet og kræver ingen GIS-programmer eller indgående kendskab til GIS. Hver enkelt bruger kan få adgang til sin helt egen unikke WebGIS, som er konfigureret til at matche den enkeltes behov.
WebGIS-løsningen er primært til dig som ikke til dagligt arbejder med GIS-software, og derfor har brug for en hurtig og nem løsning, hvor det store arkiv kan vises på en optimal måde. Løsning er optimeret således, at den kan benyttes til dagligt arbejde på den mest intuitive måde. Det er derfor også nemt at komme tilbage til, selv hvis det er et værktøj der ikke er til brug hver eneste dag.
WebGIS-løsningen kan dog også være til anvendelse for den mere erfarne GIS-bruger, hvor løsningen kan være til gavn i forbindelse med intern deling, hvor specielt den nemme tilgængelighed kan vise sig nyttig. Når data skal deles til interne og knap så erfarne GIS-brugere, kan WebGIS-løsningen være nyttig at have til rådighed.
Vores WebGIS, kaldet iMaps, er en GIS-viewer, som er skabt til, på bedste vis, at give brugere mulighed for at se og arbejde med de gamle historiske luftfotos fra FlyFotos.dk's arkiv. I vieweren vil du have mulighed for at slå de serier, som du har adgang til, til og fra alt efter behov. Det er dog kun muligt at se en enkelt serie ad gangen i den nuværende version. En serie vises simpelt ved at vælge den, vha. et enkelt klik, i menuen. Et klik mere vil slå den fra.
Efter valg af en serie giver den smarte "zoom to"-knap dig mulighed for hurtigt og nemt at zoome til den pågældende series udbredelse. Hvis du via din adgang har et stort antal af serier til rådighed, kan du nemt udsøge den eftersøgte vha. "Søg"-funktionen. Det er også muligt at søge på adresser, for derved hurtigt og nemt at finde til dit interesseområde.
iMaps webGIS'en kan konfigureres til blive udstillet via din egen webside, til intern visning i din organisation. Alle løsninger udbudt af FlyFotos.dk er kun til intern brug i den pågældende organisation.

Adgang til systemet

Kortløsningen udbydes gennem en række adgange. FlyFotos.dk har forskellige løsningforslag, men kan også skræddersy en løsning efter dine behov.

Læs mere

Få hurtig og let adgang til WebGIS eller WMS

Vi tilbyder to mulige produkter. En kortløsning i form af en WebGIS, og en kortservice i form af en WMS. Vi kan skræddersy en løsning specielt til dine behov.

Kom igang

Samling af Danmarks historiske flyfotos

FlyFotos.dk udbyder mere end 1.000 unikke historiske flyfotoserier, svarende til mere end 250.000 individuelle billeder. Det store billedekatalog er af Danmarks dækkende karakter.

Kontakt

+45 87 31 00 80

usunligt

Sociale medier

usunligt

usunligt


©2020 FlyFotos

FlyFotosDK er et samarbejde mellem I-GIS og JO Informatik.