Uddrag

Understående indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark Orthofoto, WMS-tjeneste, august 2020.

Område lidt nord for Esbjerg fotograferet i 1965 i skala 1:10000.